Opphavsrett

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Dette gjelder blant annet bilder og tekst. Innholdet kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres til andre nettsider, datamaskiner eller andre medier uten tillatelse fra Best-i-Test.nu. Begrensede deler av innholdet kan imidlertid siteres dersom dette gjøres med en tydelig lenkereferanse til siden Best-i-Test.nu.

Best-i-Test.nu eier ikke rettighetene til noen av varemerkene som nevnes på nettstedet. Merkevarene tilhører sine respektive eiere.