Varmepumpe

En varmepumpe brukes til oppvarming. Apparatets oppgave er å ta energi fra luft eller vann og bruke denne til å varme opp en bolig. Varmepumpen er et gunstig økonomisk alternativ til direktevirkende strøm. Den er drevet av elektrisitet, men den gir betraktelig mer tilbake enn hva den forbruker. Hvor lang tid det tar å regne på investeringens lønnsomhet, kommer helt an på husholdningens energiforbruk og varmepumpens virkningsgrad. For å kunne finne varmepumpens besparingspotensiale må du derfor finne ut hvor høyt energibehovet ditt er. 

Det finnes ulike typer varmepumper. De varmer opp luften på forskjellige måter, og det er stor forskjell på hvor mye du er nødt til å investere. Felles for dem alle er at noen form for energi må tilføres for at de skal fungere. Hvilken type du bør velge, kommer an på hvor stort energibehov husholdningen har, hvor i landet boligen befinner seg, hvor stor den er og hvordan opplegget for varmedistribusjon er på eiendommen.

Vi gjennomfører uavhengige tester der produktene testes i virkeligheten. Hvis du klikker på butikklenkene, kan vi motta kompensasjon uten ekstra kostnad for deg. Les mer.

 


Luft luftvarmepumpeLuft-/luftvarmepumpe

Denne tar energi fra luften utendørs og sender oppvarmet luft inn i huset via en innendørs vifte. Fungerer også som et klimaanlegg.

Passer best for: Mindre husholdninger (opptil 150 kvadratmeter med åpen planløsning) med lite til middels stort energibehov.

+ Lave installasjonskostnader

+ Reduserer det månedlige behovet for kjøpt energi

+ Et kostnadseffektivt tilskudd til oppvarmingen ved siden av direktevirkende strøm

- Fungerer mindre godt i hus uten åpen planløsning

- Fungerer mindre bra i hus større enn 150 kvadratmeter

- Har vanskeligheter med å håndtere kraftige temperaturfall

- Skaper kondensvann som må ledes bort

- Kan ikke varme opp vann

 


Luft vannvarmepumpeLuft-/vannvarmepumpe

Tar energi fra luften utendørs og varmer opp huset ved å sende oppvarmet vann til et vannbåret varmesystem som består av radiatorer og gulvvarme.

Passer best for: Husholdninger med middels høyt til høyt energibehov i de varmere delene av landet.

+ Kostnadseffektiv energiutvinning

+ Reduserer behovet for kjøpt energi betydelig

+ Fordeler varmen over store deler av huset

+ Produserer varme og vann

- Virkningsgraden reduseres ved lave temperaturer og blir så godt som virkningsløs ved temperaturer under -20 °C.
- Krever at du har et system for vannbåren varme (radiatorer eller gulvvarme) i hjemmet

- Ganske høy innkjøps- og installasjonskostnad

 


BergvarmepumpeBergvarmepumpe

Tar opp og varmer vann fra grunnen ved hjelp av en energibrønn, for så og distribuere det til husets vannbårne varmesystem (radiatorer eller gulvvarme).

Passer best for: Husholdninger med meget høyt energibehov. Er gjerne et alternativ ved nybygg, da man samtidig må bore etter vann.

+ Kostnadseffektiv energiutvinning

+ Reduserer behovet for kjøpt energi kraftig

+ Produserer både varme og vann

+ Fordeler varmen over store deler av huset

- Høy installasjonskostnad ettersom du må kjøpe bergvarmepumpen og i tillegg bore en energibrønn på mellom 50 og 200 meter

- Krever at du har et vannbåret energianlegg

- Krever tillatelse

 


Avtrekksluft varmepumpeAvtrekksluft-varmepumpe

Gjenvinner varmen fra husets ventilasjonssystem.

Passer best for: Husholdninger med lavt til middels energibehov. 

+ Reduserer behovet for kjøpt energi en del

+ Mister lite effekt når det er kaldt utendørs

+ Ganske lav installasjonskostnad

- Krever et passende ventilasjonssystem

- Sparer ikke like mye inn på behovet på varme og varmtvann som de andre alternativene

 


Jordvarmepumpe

Tar varmen fra jorden gjennom å grave ned en slange over et ganske stort område (ca. 600 kvadratmeter tomt kreves for å varme opp Jordvarmepumpe2et normalstort hus). Slangen samler inn varme og sender den til varmepumpen, som videre distribuerer den til det vannbårne varmesystemet. Det er et kostnadsmessig godt alternativ til bergvarme hvis de rette forutsetningene ligger til stede.

Passer best for: Huseiere med høyt energibehov som bygger nytt, og som ikke har begynt å anlegge tomt.

+ Reduserer behovet for kjøpt energi kraftig

+ Du får samme kapasitet som bergvarme, men du trenger ikke å bore

+ Kostnadseffektiv energiutvinning

+ Fordeler varmen over store deler av huset

+ Produserer både varme og vann

- Krever at du graver opp tomten

- Krever vannbåret varmesystem i huset for distribusjon av varmen

- Følsom for frost og kulde (vær nøye når du velger hvor dypt slangen skal ligge)

- Temperaturen i bakken reduseres, noe som kan påvirke groforholdene i hagen din

- Krever tillatelse

 


SjovannsvarmepumpeSjøvannsvarmepumpe

Henter varmen på samme måte som jordvarmepumpen, men istedenfor å plassere slangen i jord plasseres den i sjøen eller en elv. Det er et kostnadsmessig godt alternativ til bergvarme hvis de rette forutsetningene ligger til stede.

Passer best for: Den som bor i nærheten av en sjø eller et tilstrekkelig stort vassdrag

+ Reduserer behovet for kjøpt energi kraftig (som bergvarme, men du slipper å bore)

+ Kostnadseffektiv energiutvinning

+ Fordeler varmen over store deler av huset

+ Produserer både varme og vann

- Krever sjø eller et tilstrekkelig stort vassdrag i nærheten av huset

- Krever tillatelse

- Krever at du graver og legger en slange mellom huset og vannet

- Krever vannbåret varmesystem i huset for distribusjon av varmen

 


Velg rett varmepumpe for din husholdning

Når du skal velge hvilken varmepumpe som passer i hjemmet ditt, er du først nødt til å finne ut hvilken form for oppvarming du bruker idag. Har du direktevirkende elektrisitet eller har du kanskje til og med en luft-/luftvarmepumpe, men vil ha noe som er enda mer kostnadseffektivt? Det andre du bør tenke over, er energiforbruket ditt og sammenligne det med størrelsen på huset. Jo større plass og energiforbruk, desto raskere pleier investeringen i et bedre system å lønne seg. Det er først når du er klar over behovet ditt, at du kan begynne å kikke på hvilken type varmepumpe som er best egnet for din husholdning. Det gjør du ved å finne ut hvor mye energi du kan spare ved å bytte, og deretter regne om dette til kroner og øre. For at investeringen skal bære frukter, er du også avhengig av at varmepumpen skal fungere i et visst antall år etter byttet. Se derfor også på levetiden til produktene når du regner på det. 

Ved siden av varmepumper finnes det selvfølgelig også andre alternativ til oppvarming, som for eksempel pelletskjele og fjernvarme.

Tre eksempler:

● Mindre enmannshusholdninger med direktevirkende strøm og lavt energiforbruk - her kan det være hensiktsmessig med en mindre investering i en luft-/luftvarmepumpe.

● Nybygging av et hus for en familie med to barn i Skåne - her passer trolig en fjellvarmepumpe eller en luft-/vannvarmepumpe best, avhengig av hvor langt ned det er til fjellet.

● Nybygging av et hus for en familie med to barn i Nordland - da det blir veldig kaldt i Nordland, kan luft-/vannvarmepumpen ha vanskeligheter med å fungere hundre prosent her, og derfor er fjellvarmepumpen et bedre alternativ.