802.11b

Fordelene med 802.11b

Allerede samme år som 802.11a debuterte, fulgte man opp med 802.11b. Her gikk man igjen tilbake til 2,4 GHz-båndet, men holdt makshastigheten nede på 11 Mbit per sekund. Omtrent på denne tiden begynte Wifi å bli populært og etterspurt. 802.11b ble den dominerende standarden i flere år.