Lane Best i Test

Lån: Låne penger til best mulige vilkår

Sist oppdatert Mars 2022

Å låne penger betyr vanligvis at man søker om et lån, som en bank så undersøker om du kan bli godkjent for. Dette gjøres ved at banken analyserer kredittverdigheten din og ser på andre faktorer som inntekt, potensielle medlånetakere, månedlige utgifter, andre lån osv.

Vi gjennomfører uavhengige tester der produktene testes i virkeligheten. Hvis du klikker på butikklenkene, kan vi motta kompensasjon uten ekstra kostnad for deg. Les mer.

Det finnes ulike typer lån. De vanligste er de følgende tre:

Boliglån

Brukes til å finansiere boligkjøp og betyr at banken låner deg penger med sikkerhet i såkalte pantebrev som registreres hos det offentlige. Du betaler deretter renter på lånet og vanligvis også et månedlig avdrag. Under visse forutsetninger er det et fast krav om avdrag på selve lånet. Hvis du har lånt mer enn 50 prosent av boligens verdi, må du betale ned 1 prosent. Hvis lånet utgjør mer enn 70 prosent, vil dette tallet i stedet være 2 prosent. Har du dessuten lånt over 4,5 ganger din disponible inntekt, legges ytterligere 1 prosent til avdragskravet. Når du låner penger til en bolig, må du også stille med minst 15 prosent i egenkapital. Det betyr at du ikke kan låne hele beløpet, bare opptil 85 prosent.

Privatlån

Privatlån kalles også for forbrukslån. Slike lån tas ofte opp i forbindelse med at husholdningen skal kjøpe noe som er ganske dyrt, for eksempel bil, båt eller campingvogn. Men denne typen lån kan også brukes til å samle mange ulike lån i færre, eller til og med bare i ett, lån. Noen bruker også privatlån til å finansiere egenkapitalkravet. Privatlån kan struktureres på ulike måter - i annuitetslån eller serielån. Hvilken type du velger, avhenger helt og holdent av økonomien din. Et lån består av to deler: rente (det du betaler for å låne penger fra banken) og avdrag (nedbetalingen på selve lånet). Annuitetslån betyr at du betaler nøyaktig samme beløp hver måned. I starten vil du da betale ned et lavere beløp, fordi rentekostnaden blir høyere ettersom lånet er på et større beløp. Etter hvert som du betaler ned på lånet, reduseres imidlertid også det du betaler for renter hver måned, og i stedet øker beløpet du betaler ned på selve lånet. Velger du i stedet serielån, betaler du like mye ned på lånet (avdrag) hver måned. Siden rentekostnadene er større i begynnelsen av et lån da lånebeløpet er høyere, vil du med denne modellen betale mer i begynnelsen av lånet. Etter hvert som du betaler ned, vil imidlertid rentekostnadene reduseres og dermed også din månedlige kostnad.

Høyrentelån

Høyrentelån er en type privatlån, men med dårligere vilkår som høye renter og svært kort nedbetalingstid. SMS-lån er et eksempel på et høyrentelån, ofte med strenge vilkår. Det finnes også andre typer som har bedre vilkår enn akkurat SMS-lån, men dårligere enn tradisjonelle privatlån. Nettopp høyrentelån kan dessverre utgjøre en lånefelle, fordi de vanligvis er relativt dyre. På den annen side kan de være helt nødvendige for å forbedre en husholdningsøkonomi på kort sikt. Hvis husholdningen for eksempel har mange lån og samtidig lav kredittverdighet, lav inntekt eller usikre arbeidsforhold, kan et høyrentelån være det eneste alternativet som er tilgjengelig for å redusere de månedlige utgiftene. Hvis kostnaden for de lånene husholdningen har fra før, er dyrere enn høyrentelånets effektive rente, blir høyrentelånet en besparelse til syvende og sist. Dette er imidlertid noe man må regne på.

Tenk over følgende når du tar opp lån

Det er to viktige faktorer å vurdere når man søker om et lån.

1. Den effektive renten
2. Din egen kredittverdighet

Den effektive renten er den totale kostnaden for lånet - hva lånet med renter og kostnader vil koste deg hver måned. 

Kredittverdigheten din er hvor god betalingsevne du vurderes å ha, og dermed risikoen du utgjør for banken. Dette er avgjørende for hvor gode lånevilkår du får, altså din effektive rente.

Hvilken effektive rente du tilbys, påvirkes av kredittverdigheten din. Jo bedre kredittverdighet, desto bedre betingelser får du. Kredittverdigheten påvirkes i sin tur av flere faktorer, alt fra hvor mange lån og kreditter du har fra tidligere, til ting som inntekt og ansettelsestype. Å ha høy kredittverdighet betyr ofte at man har fast jobb, god lønn, få lån og kreditter, og at man ikke har betalingsanmerkninger fra tidligere. Det kan være vanskelig å endre ting som arbeidsforhold og lønn raskt, men man kan imidlertid øke sin kredittverdighet ved å sørge for at man har så få lån på så lave beløp som mulig. Ideelt sett bør du samle lånene dine slik at du bare har ett. Du bør også sørge for at du har få kreditter. Jo færre, desto bedre. For banken utgjør kredittene dine en risiko, fordi du kan begynne å bruke dem og dermed få problemer med å betale andre ting.

Med høyere kredittverdighet øker sjansen for å bli godkjent for lånebeløpet du søker om, og du får bedre vilkår - med andre ord lavere rente.

Hvis det er et boliglån du har tenkt til å søke om, bør du rydde opp i din personlige økonomi i god tid før du søker. Har du mange privatlån, bør du samle disse til ett, fordi mange ulike lån betyr dårligere kredittverdighet. Du bør også prøve å få så gode vilkår som mulig - med andre ord lave renter - på samlelånet. Jo færre lån og utgifter du har, desto bedre vilkår kan du få på boliglånet ditt.

Hvis du har mange privatlån, må du kanskje samle dem i flere omganger, fordi det ikke er sikkert at du får innvilget et så stort beløp som kreves for å samle alle. Da kan du begynne med å samle et par av dem. Etter et par måneder, når du har betalt ned en del av ditt totale lån, kan du gjøre et nytt forsøk på å samle resten av dine privatlån i et nytt samlet lån.

Intro Above spara pengar byt till ett billigare lan2Spar penger: bytt til et billigere lån

Det er vanlig at lånetakere er lojale mot banken sin. Selv om det er veldig enkelt å bytte bank i dag, spesielt hvis du gjør det gjennom en låneformidler, er det mange som sitter stille i båten. Boliglånsmarkedet er et slikt eksempel. Eksperter snakker vanligvis om at boliglånsmarkedet har et lavt nivå av konkurranse, og myndighetene har forsøkt å forbedre konkurransen på dette markedet. For eksempel kreves det at bankene tydelig må fremlegge bankens gjennomsnittlige rente, men kundene er fortsatt trege til å flytte på seg. Renterabatten du får, løper for eksempel ut etter ett år, men likevel sitter mange igjen med dårligere vilkår.

Du bør aldri sitte stille i båten. Det absolutt beste du kan gjøre for din egen økonomi, enten det er snakk om et boliglån eller et privatlån, er å sørge for at du alltid har så lav rente som mulig. Da kan du i stedet betale ned mer og bli kvitt lånene etter hvert. Avdrag er jo tross alt en form for sparing, og fokus bør heller være på dette enn å sitte og betale unødvendig høye renter.

Det samme gjelder for privatlån. Hvis du kan samle lånene din i ett enkelt lån med bedre vilkår, får du mer penger igjen å leve for i slutten av måneden og kan også tilbakebetale lånet på kortere tid. Løsningen på dette er vanligvis å bytte bank. Det er to måter å gjøre dette på. Enten sammenligner du banker og lånetilbud selv, eller så kan du be en låneformidler om å gjøre det for deg.

Når det kommer til privatlån, og delvis også boliglån, er det en komplikasjon som oppstår når du selv henter inn tilbud fra bankene. Du vil trenge én kredittrapport per bank, og hver kredittrapport er negativ for kredittverdigheten din. Dette skyldes at banken ikke vet om du har til hensikt å godta beløpet du søkte om å låne fra en annen bank. I praksis kan du for eksempel søke om å låne 100 000 kroner fra fem forskjellige banker. Du vet med deg selv at du gjør dette for å få et forslag fra den respektive banken og til slutt velge en av dem. Men fra bankens perspektiv vil du i prinsippet kunne akseptere alle fem og dermed ha fem privatlån på totalt 500 000 kroner i stedet. Dermed reduserer hver kredittrapport kredittverdigheten din, da rapporten utgjør en risiko i bankens øyne. Jo færre kredittrapporter du har, desto bedre vil det se ut når du søker om å få et lån fra en bank. På den annen side betyr færre søknader også at du får færre tilbud, og at du da risikerer å få en høyere rente enn nødvendig.

Hvis du i stedet går gjennom en låneformidler, vil de foreta en kredittsjekk som alle banker kan bruke. Med andre ord påvirkes da ikke kredittverdigheten din. I tillegg er det gratis å søke om lån via en låneformidler. Det er banken som til syvende og sist betaler denne. Velg en låneformidler med mange tilknyttede banker. Husk også å velge en med lang erfaring, slik at du kan få gode råd om hvordan du optimaliserer din personlige økonomi.


Lan advisaAdvisa

Advisa er en kjempe med lang erfaring i låneformidlingsmarkedet. De kan dessuten skryte av å ha de mest fornøyde kundene i henhold til Trustpilot. I skrivende stund har de 27 långivere knyttet til sin tjeneste som du kan få tilbud fra. De jobber ut fra fire kjerneverdier: omtenksomhet, ansvarlighet, oppriktighet og lidenskap. Målet er at de som søker om låneforslag gjennom dem, skal føle seg godt informert og fornøyd etterpå.

Ansök hos Advisa här.


Lan lendoLendo

Lendo har en sterk posisjon i markedet. De er en av de største låneformidlerne og har drevet virksomhet siden 2007. I skrivende stund er 25 långivere knyttet til deres tjeneste. De tilbyr både personlig hjelp med lånesøknader og søknader direkte gjennom hjemmesidene deres. I tillegg til privatlån har de også billån i tilbudet. I tillegg tilbyr de en trygghetsforsikring som dekker deg hvis du mister jobben eller arbeidsevnen.

Ansök hos Lendo här.
Ordliste for deg som skal låne penger

Her lister vi opp vanlige begreper du støter på når du leser om lån.

Rente: Renten er prisen du betaler for lånet. Det er således ingen tilbakebetaling, men det som långiveren tjener på å ha deg som kunde - det du betaler dem for å låne deg penger. Renten er viktig, fordi det er den som bestemmer hvor dyrt lånet blir. En høy rente innebærer en stor kostnad for deg, og en lav rente betyr selvsagt at du får mer penger til overs til andre ting. Du bør alltid etterstrebe å få lån med så lav rente som mulig. Renten angis imidlertid på flere måter:

Effektiv rente: Dette er den viktigste parameteren når man sammenligner lån. Den effektive renten er kostnaden du har for hele lånet, dvs. lånet + eventuelle gebyrer, for eksempel opprettelsesgebyrer. På mindre lån gjør ulike typer avgifter ofte at den effektive renten blir betydelig høyere enn den "vanlige" renten.

Årlig/nominell rente: Den årlige renten angir bare selve renten på lånet, ikke de andre gebyrene som er knyttet til lånet.

Oppført rente: Oppført rente er den renten banken eller kredittforetaket offisielt tilbyr nye kunder. Det er altså ikke et personlig tilbud til deg, men en form for gjennomsnittsrente som banken anser utgjør den normale kostnaden ved et lån fra dem. Denne renten kan imidlertid de fleste klare å redusere, for eksempel ved å ha en høy kredittverdighet eller ved å samle alle sine banktjenester hos en og samme bank - altså at man kan prute på det oppførte renten.

Gjennomsnittlig rente (kun boliglån): I henhold til loven må bankene nå også rapportere gjennomsnittlig rente på alle boliglånene som kunder har hos den aktuelle banken. Tanken er at husholdningene da kan se hva bankene faktisk tilbyr av boliglånsrenter. Det vil da være lettere å sammenligne sin nåværende rente med hva man kan få ved å bytte til en annen bank.

Avdrag: Avdrag er beløpet du betaler ned på lånet for til slutt å bli kvitt det. Iblant sier man at avdrag er den beste formen for sparing, ettersom man for hver betaling reduserer rentekostnaden for kommende måned. Når du til slutt blir gjeldfri, trenger du ikke å bekymre deg for renter det hele tatt.

Annuitetslån: Et lån der du alltid betaler et like stort månedlig beløp uavhengig av rentekostnaden. I begynnelsen betaler du derfor litt mindre i avdrag og litt mer i rente. Etter hvert som du betaler ned på lånet, kommer avdragene til å utgjøre en stadig større del, siden renten er basert på hvor mye penger som gjenstår å betale.

Serielån: Med en slik lånestruktur betaler du alltid det samme beløpet i avdrag. I begynnelsen betaler du derfor en høyere månedlig kostnad, fordi renten er høyere. Etter hvert som du betaler ned på lånet ditt, vil rentekostnaden derimot reduseres og din månedlige kostnad likeså.

Garantist: En person som går god for at du kommer til å kunne betale ned lånet ditt. Hvis du ikke kan betale lånet ditt, er utlåner berettiget til å kreve inn pengene fra garantisten.

Kreditor/långiver: Den som låner deg penger, for eksempel en bank eller en boliglånsinstitusjon.