Noen flere, mer sjeldne varianter

Fordelene med Noen flere, mer sjeldne varianter

* 802.11f – En standard for kommunikasjon mellom tilgangspunkter som ble tilbakekalt i 2006.
* 802.11ad – En sjelden type wifi som gir en hastighet på 7 Gbit per sekund på 60 GHz-båndet. Krever veldig kort avstand mellom enhetene og fri sikt.